Posted on

Dalil & Fadilat Ibadah Korban (Berdasarkan Hadith Nabi saw)

ibadah korban lembu

Ibadah korban merupakan ibadah yang mempunyai fadilat yang besar. Ia merupakan sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat dianjurkan untuk melakukannya.

Ada beberapa hadis yang menunjukkan betapa besarnya fadilat korban, maka ia sebuah ibadah yang harus kita lakukan sebaik sahaja kita berkemanpuan.

Artikel kali ini berkongi mengenai hadis-hadis korban serta fadilat ibadah korban.

Baca : Penjelasan Lengkap Hukum Makan Daging Korban (2023)

Maksud & Definisi Korban

        Maksud Korban

Korban pada nama bermaksud bagi sesuatu yang dikorbankan, atau nama bagi ternakan yang disembelih pada Aidiladha

        Definisi Ibadah Korban

Korban bermaksud menyembelih ternakan tertentu dengan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT pada masa-masa tertentu

Kelebihan Korban Menurut Islam

        1. Menggalak Aktiviti Ternakan Haiwan

Korban dilaksanakan setahun sekali. Permintaan terhadap haiwan ternakan dapat menggalakakn aktiviti ternakan haiwan dan secara tidak langsung menjaga ekonomi masyarakat islam.

        2. Saluran Bantuan Pada Golongan Fakir & Miskin

Daging korban lebih adfal disedekahkan kepada orang fakir miskin. Jadi ini mendidik kita agar tidak mementingkan diri.

        3. Menghidupkan Ibadah Para Nabi & Rasulullah SAW

Baginda SAW sentiasa melaksanakan korban. Kita sebagai pengikutnya perlu menghidupkan sunnah baginda sebaik mungkin.

Baca : 7 Perkara Sunat Korban Anda Perlu Ikut (LENGKAP)

niat korban lembu

Hadis Korban Dari Rasulullah saw

1. Hadis Korban Riwayat Ad-Dailami

 

Gemukkanlah haiwan-haiwan korban kalian, kerana sungguh haiwan itu adalah kendaraan kalian saat melewati sirat (jambatan) kelak (HR. Ad-Dailami no. 628).

Hadis ini diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah ra. Namun, para ulama menilai sanad hadis ini sangat lemah, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Sakhawi, dan Imam Suyuti.

        2. Hadis Korban Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

 

Sabda Rasulullah SAW, maksudnya;

Daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW telah bersabda : “ Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, tetapi tidak melakukan korban, maka janganlah dia menghampiri tempat solat kami.” (Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

 

Manakala mereka yang berpandangan bahawa amalan korban adalah suatu amalan sunnah adalah berpandukan hadis Nabi SAW, maksudnya;

“Aku diperintah untuk melakukan korban dan korban itu adalah sunnah bagi kamu.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)

 

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, maksudnya;

“ Diwajibkan ke atasku supaya berkorban dan tidak diwajibkan ke atas kamu.” (Hadis riwayat Dar al-Qutniy)

 

Berdasarkan hadis di atas, ibadah atau amalan korban adalah wajib ke atas diri Rasulullah SAW, akan tetapi hanya dianggap sunnah ke atas umatnya.

        3. Hadis Korban Riwayat al-Hakim

Dalam satu hadis lain yang diriwayatkan Imran bin Husain r.a, Nabi s.a.w memerintahkan anak perempuan baginda, Fatimah datang semasa sesi penyembelihan binatang korban kerana bila darah pertama binatang tersebut jatuh ke bumi, Allah memberi pengampunan pada dosa-dosanya yang lalu. (Riwayat Hakim)

          4. Hadis Korban Riwayat Imam Ibnu Majah

 

Daripada Zaid bin Arqam, dia berkata : Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang ada pada korban itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdanya maksudnya :“Ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim. Mereka bertanya lagi : Apa yang akan kami perolehi daripadanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab : Bagi setiap helai rambut ada kebajikannya. Mereka bertanya lagi : Bagaimana pula dengan bulunya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab : Bagi setiap helai bulu ada kebajikannya”

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Majah dan al-Hakim, katanya: “Sahih sanadnya”. Namun begitu, terdapat pada sanadnya ‘A’izullah al-Mujasyi’i dan Abu Dawud al-A’ma, dua perawi bermasalah yang menjadikan sanad hadis ini sangat daif

Fadilat Ibadah Korban

        1. Bantu Golongan Yang Fakir & Miskin

Berkorban mendidik kita yang rezeki adalah pemberian Allah SWT. Maka ini mengajarkan kita agar tidak sombong dengan hasil titik peluh kita.

        2. Menyucikan Diri Peserta Korban

Ibadah korban mempunyai pelbagai syarat sah yang perlu dipenuhi, bermula daripada pemilihan haiwan, proses sembelihan dan juga agihan daging. Semua ini menguji iman dan kesabaran orang yang berkorban

        3. Merapatkan Ukhwah & Silaturrahim

Pelaksanaan ibadah korban memerlukan tenaga yang ramai. Jadi sepanjang proses korban ini dapat merapatkan silaturrahim antara jiran tetangga, ahli qariah dan juga jurang antara mereka yang berada dan kurang berkemampuan.

Baca : 5 Fadilat Buat Ibadah Korban Untuk Yang Berkemampuan

Posted on

5 Fadilat Buat Ibadah Korban Untuk Yang Berkemampuan

ibadah korban

Ibadah korban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam. Ia merupakan sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

 

Pelaksanaannya mempunyai pelbagai fadilat.  Ada beberapa ulama’ yang menjatuhkan wajib untuk berkorban apabila mampu berdasarkan sebuah hadis.

Teruskan pembacaan untuk mengetahu apa itu ibadah korban, jenis-jenis korban dan fadilat serta manfaatnya.

Apa Itu Ibadah Korban?

          Maksud Ibadah Korban

Korban merupakan ibadah penyembelihan binatang ternakan dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT yang dilakukan pada Hari Raya Haji (10 Zulhijjah) atau sepanjang tiga Hari Tasyri’ (11-13 Zulhijjah)

Jenis Ibadah Korban Dalam Islam

          1. Korban Sunat

Sunat Muakkad : Sunat yang dituntut bagi orang yang berkemampuan.

          2. Korban Nazar

Wajib : Buat mereka yang berniat korban nazar.

Kelebihan Melaksanakan Ibadah Korban

 

“Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada Hari Raya Korban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah (menyembelih binatang korban). Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada Hari Kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah korban kamu.” Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim.

Sejarah Ibadah Korban Para Nabi

          1. Nabi Adam as

          2. Nabi Nuh as

          3. Nabi Ibrahim as

          4. Nabi Musa as

          5. Abdul Mutalib (Datuk Nabi SAW)

          6. Nabi Muhammd SAW

          7. Kaum Yunani, Rom & Farsi

Dalil Ibadah Korban Dalam Alquran

          1. Surah Al-Kauthar

Surah al-Kauthar : ayat 1-

Sesungguhnya Kami (Allah) telah memberi engkau (ya Muhammad) akan kebajikan yang banyak. Oleh itu dirikanlah solat kerana Tuhanmu ( pada Hari Raya Haji) dan sembelihlah (binatang) korbanmu (sebagai ibadah dan mensyukuri nikmat Tuhanmu).”

          2. Surah Al-Maidah

Surah Al-Maidah (27), Allah berfirman;

Maksudnya: Dan bacakanlah ke atas mereka itu berkenaan berita dua anak Nabi Adam dengan kebenaran, ketika mana keduanya melaksanakan ibadah korban, lalu diterima korban salah seorangnya dan tidak diterima korban yang satu lagi. (Qabil) berkata: Nescaya aku akan membunuh kamu. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari kalangan orang yang bertakwa.

          3. Surah Al-Hajj

Dalam surah al-Hajj ayat 36, Allah berfirman;

“Dan Kami jadikan unta (yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu) sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu; pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu; oleh itu sebutlah nama Allah (semasa menyembelihnya) ketika ia berdiri di atas tiga kakinya maka apabila ia tumbang (serta putus nyawanya), makanlah sebahagian daripadanya, dan berilah (bahagian yang lain) kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah Kami mudahkan dia untuk kamu (menguasainya dan menyembelihnya) supaya kamu bersyukur”.

 

Dalil Ibadah Korban Dalam Hadith Nabi saw

        1. Hadis Korban Riwayat Ad-Dailami

Gemukkanlah haiwan-haiwan korban kalian, kerana sungguh haiwan itu adalah kendaraan kalian saat melewati sirat (jambatan) kelak (HR. Ad-Dailami no. 628).

 

Hadis ini juga diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah ra. Namun, para ulama menilai sanad hadis ini sangat lemah, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Sakhawi, dan Imam Suyuti.

        2. Hadis Korban Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

Sabda Rasulullah SAW; Maksudnya;

 

Daripada Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW telah bersabda : “ Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, tetapi tidak melakukan korban, maka janganlah dia menghampiri tempat solat kami.” (Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)

 

Manakala mereka yang berpandangan bahawa amalan korban adalah suatu amalan sunnah adalah berpandukan hadis Nabi SAW; Maksudnya;

“Aku diperintah untuk melakukan korban dan korban itu adalah sunnah bagi kamu.” (Hadis riwayat at-Tirmizi)

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan; Maksudnya;

“ Diwajibkan ke atasku supaya berkorban dan tidak diwajibkan ke atas kamu.” (Hadis riwayat Dar al-Qutniy)

Berdasarkan hadis di atas, ibadah atau amalan korban adalah wajib ke atas diri Rasulullah SAW, akan tetapi hanya dianggap sunnah ke atas umatnya.

        3. Hadis Korban Riwayat al-Hakim

Dalam satu hadis lain daripada Imran bin Husain r.a, Nabi SAW memerintahkan anak perempuan baginda, Fatimah datang semasa sesi penyembelihan binatang korban kerana bila darah pertama binatang tersebut jatuh ke bumi, Allah memberi pengampunan pada dosa-dosanya yang lalu. (Riwayat Hakim)

          4. Hadis Korban Riwayat Imam Ibnu Majah

 

Daripada Zaid bin Arqam, dia berkata : Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang ada pada korban itu? Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya maksudnya :“Ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim. Mereka bertanya lagi : Apa yang akan kami perolehi daripadanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab : Bagi setiap helai rambut ada kebajikannya. Mereka bertanya lagi : Bagaimana pula dengan bulunya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab : Bagi setiap helai bulu ada kebajikannya”

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Majah dan al-Hakim, katanya: “Sahih sanadnya”. Namun begitu, terdapat pada sanadnya ‘A’izullah al-Mujasyi’i dan Abu Dawud al-A’ma, dua perawi bermasalah yang menjadikan sanad hadis ini sangat daif.

Baca : Penjelasan Lengkap Hukum Makan Daging Korban (2023)

Sembelih korban sah

Hukum Hakam Ibadah Korban

          1. Sembelih Pada Tarikhnya

Korban haruslah dilaksanakan pada Hari Raya Haji (10 Zulhijjah) atau sepanjang hari Tasyrik (11,12,13 Zulhijjah)

          2. Sembelih Haiwan Terbaik & Sihat

Korban yang terbaik adalah daripada haiwan yang terbaik. Haiwan korban perlu sempurna dah tidak boleh ada sebarang kecacatan termasuk tanduk yang patah.

          3. Haiwan Ternakan Capai Umur Sembelihan

Umur sembelihan adalah umur di mana saiz haiwan berkenaan sesuai untuk dijadikan korban lalu diagihkan.

          4. Membahagikan Daging Korban Secara Adil

Pembahagian yang biasanya dilakukan adalah 1/3 untuk diri sendiri, fakir miskin dan orang ramai. Namun menyedekahkan keseluruhannya dan hanya mengambil sedikit untuk sekadar berkat adalah lebih afdal.

          5. Niat Ibadah Korban Kerana Allah swt

Niat korban hanyalah untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan bukannya untuk menunjuk-nunjuk.

Baca : 1 Bahagian Korban Untuk Satu Keluarga? Ini Kiraannya!

Siapa Patut Berkorban?

          1. Orang Islam

          2. Berkemampuan Dari Segi Harta

pembahagian daging korban sebanyak 1/3

Fadilat Beribadah Korban Dalam Islam

          1. Berkongsi rezeki & nikmat Allah.

Berkorban mendidik kita yang rezeki adalah pemberian Allah SWT. Maka ini mengajarkan kita agar tidak sombong dengan hasil titik peluh kita.

          2. Didik diri untuk jauhkan diri dari harta

Daging korban lebih adfal disedekahkan kepada orang fakir miskin. Jadi ini mendidik kita agar tidak mementingkan diri.

          3. Uji iman & mental orang yang berkorban.

Ibadah inimempunyai pelbagai syarat sah yang perlu dipenuhi, bermula daripada pemilihan haiwan, proses sembelihan dan juga agihan daging. Semua ini menguji iman dan kesabaran orang yang berkorban

          4. Budayakan syiar Islam dalam masyarakat

Berkorban merupakan sunnah yang sentiasa dilaksanakan Baginda SAW. Pelaksanaan korban setiap tahun secara tidak langsung menghidupkan budaya islam.

          5. Rapatkan silaturrahim di kalangan orang Islam”

Pelaksanaan ibadah korban memerlukan tenaga yang ramai. Jadi sepanjang proses korban ini dapat merapatkan silaturrahim antara jiran tetangga, ahli qariah dan juga jurang antara mereka yang berada dan kurang berkemampuan.

Posted on

6 Perbezaan Korban dan Akikah Yang Terkini (Lengkap)

Ramai yang masih keliru perbezaan korban dan akikah. Ia seolah-olah serupanya tapi sebenarnya sangat berbeza.

Kekeliruan berlaku apabila kita tidak cakna mengapa sesebuah ibadah itu dilakukan.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai bezanya antara korban dan akikah, teruskan baca artikel ini.

Apa Itu Ibadah Korban?

Korban dilaksanakan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia juga dilaksanakan bagi mengingati kembali tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim A.S

Korban tidak dianggap ibadah korban jika dilakukan di luar waktu yang ditetapkan, iaitu pada Hari Raya Haji dan 3 Hari Tasyrik.

Apa Itu Ibadah Aqiqah?

Ibadah aqiqah walaupun bukan satu ibadah wajib, namun ia merupakan sunnah Rasulullah SAW. Ibadah ini merangkumi perbuatan menyembelih haiwan ternakan apabila menerima cahaya mata baru.

Daging sembelihan kemudiannya diedarkan kepada fakir miskin, rakan dan keluarga.

Baca : 4 Perbezaan Korban dan Akikah Anda Perlu Tahu (Edisi Terkini)

sembelihan lembu korban akikah

Dalil Korban Dan Akikah

            1. Dalil Korban

                              a. Surah Al-Hajj

 “Dan Kami jadikan unta-unta itu sebahagian daripada syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah diikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.”

 

                              b. Riwayat Al-Tirmizi r.a

“Tiada suatu amalan yang dilakukan manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu pada hari kiamat kelak akan datang berserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan (pahala) korban itu.” (Riwayat al-Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim)

            2. Dalil Aqiqah

                              a. Riwayat Imam Ahmad r.a

“Tiap-tiap anak itu tertebus dengan aqiqahnya, disembelih haiwan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama.”

 

Baca : Hari Tasyrik : Amalan Sunnah & Dalil Haram Berpuasa (LENGKAP)

6 Perbezan Korban Dan Akikah

            1. Niat

                              Niat Korban

نويت أن أاضحي للهِ تَعَالى

Sahaja aku berkorban, kerana Allah Taala

                              Niat Aqiqah

perbezaan korban dan akikah

Bacaan: Bismillah Allahu Akbar Allaahumma minka wa laka, haadzihi ‘aqiiqotu [fulaan]

Maksudnya: Dengan Nama Allah, Allah adalah Yang Terbesar, Ya Allah ini dariMu dan untukMu. Ini adalah aqiqah fulaan

Penyebutan [fulaan] itu diganti dengan nama anak yang ingin diaqiqahkan. Contoh, nama anak Muhammad Ali bin Muhammad Zain, maka ganti [fulaan] dengan “Muhammad Ali bin Muhammad Zain”

Walau bagaimanapun, jika melafazkan bismillah sahaja dan diniatkan di dalam hati juga telah mencukupi.

            2. Masa

                              Masa Ibadah Korban

Korban hanya boleh dilaksanakan pada Hari Raya Aidil Adha iaitu (10 Zulhijjah) dan hari-hari Tasyrik (11, 12 dan 13 Zulhijjah).

                              Masa Ibadah Aqiqah

Aqiqah boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Cumanya aqiqah itu adalah lebih afdal untuk dilaksanakan pada hari ketujuh anak berikut dilahirkan

            3. Pembahagian Daging

                              Pembahagian Daging Korban

Korban pula afdhal dibahagikan daging mentah dan lebih utama disedekahkan kepada fakir miskin.

                              Pembahagian Daging Aqiqah

Aqiqah lebih afdhal dibahagikan daging yang sudah dimasak dan sunat dimasak dengan manis-manisan.

            4. Penerima Daging

                              Penerima Daging Korban

Ada cara pembahagian iaitu sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk orang miskin dan sepertiga lagi untuk orang ramai.

Namun lebih afdal jika, kita hanya mengambilnya sedikit sahaja untuk berkat dan bakinya disedekahkan keseluruhannya kepada orang fakir miskin.

                              Penerima Daging Aqiqah

Tiada penerima khas maka boleh diberikan kepada orang ramai. Pemberian daging biasanya dalam bentuk sudah dimasak dan lebih utama disedekahkan kepada fakir miskin dan orang-orang kaya.

            5. Bahagian Haiwan

                              Bahagian Haiwan Korban

Korban  minima satu bahagian. Jika lebih adalah mengikut kemampuan.

                              Bahagian Haiwan Aqiqah

Bahagian aqiqah kepada anak lelaki adalah dua bahagian, manakala anak perempuan satu bahagian.

            6. Jenis Haiwan

                              Jenis Haiwan Korban

Haiwan ternakan seperti lembu, kambing, biri-biri, kerbau atau unta.

                             Jenis Haiwan Aqiqah

Sama seperti korban – haiwan ternakan seperti lembu, kambing, biri-biri, kerbau atau unta.

Baca : Pakej Korban Paling Murah Malaysia 100% Online (2023)

Kesimpulan

Seseorang itu haruslah mengetahui perbezaan antara ibadah korban dan akikah. Secara tidak langsung dia dapat merancang dari sudut kewangan dan pelaksanaan kelak. Hal ini kerana kedua-duanya tidak boleh dilakukan serentak dan jika dilakukan kedua-duanya adalah tidak sah.

Aqiqah Centre menawarkan alternatif untuk mereka yang mahu melaksanakan ibadah korban murah, mudah dan cepat kerana kekangan wang dan tidak mahu menempuh renyah urusan korban.

Hanya daftar, bayar dan sembelihan dilakukan dalam tempoh sembelihan korban. Daging korban akan terus diagihkan kepada fakir miskin sekitar Mekah. Anda juga akan menerima sijil sebagai bukti penyertaan.

Mulakan ibadah korban anda dengan menekan gambar di bawah.