Apa syarat sah qurban kambing?

Category: Korban

Jenis haiwan sembelihan untuk qurban mengikut umur minima seperti di bawah :


1. Kibas Satu tahun atau telah gugur gigi hadapannya sesudah ia berumur enam bulan
2. Biri-biri, domba dan kambing melebihi satu tahun apabila gugur gigi susuan / hadapannya
3. Lembu dan kerbau melebihi dua tahun
4. Unta melebihi lima tahun