Apa hukum buat korban di Mekah?

Category: Korban

Hukum Qurban Mekah : boleh dan sah. Mengambil kira beberapa kekangan di dalam negara dari sudut harga haiwan qurban yang saban tahun semakin mahal, maka alternatif lain adalah melaksanakan di luar negara secara online.

Peserta qurban menyerahkan amanah kepada satu pihak yang amanah dan telus, seterusnya pelaksana qurban menyermpurnakan qurban di tempat yang dipersetujui.

Daging yang disembelih juga diuruskan oleh pihak Jam’iah Khairiyyah(NGO) untuk mengagihkan kepada umat Islam sekitar Tanah Suci Mekah dan juga kepada golongan yang memerlukan seperti anak-anak yatim, asnaf, ibu-ibu tunggal dan lain-lain