Bolehkah buat korban online?

Category: Korban

Hukum Qurban Online : boleh dan sah. Mengambil kira beberapa kekangan di dalam negara dari sudut harga haiwan qurban yang saban tahun semakin mahal, maka alternatif lain adalah melaksanakan di luar negara secara online.

Peserta qurban menyerahkan amanah kepada satu pihak yang amanah dan telus, seterusnya pelaksana qurban menyermpurnakan qurban di tempat yang dipersetujui.

 

Rujukan : https://www.kosmo.com.my/2020/07/30/utamakan-korban-di-kawasan-sendiri/