Apa fatwa had umur kambing korban?

Category: Korban

Secara Amnya Syarat haiwan Qurban adalah seperti berikut

Jenis haiwan sembelihan korban mengikut umur minima :
1. Kibas Satu tahun atau telah gugur gigi hadapannya sesudah ia berumur enam bulan
2. Biri-biri, domba dan kambing melebihi satu tahun apabila gugur gigi susuan / hadapannya
3. Lembu dan kerbau melebihi dua tahun
4. Unta melebihi lima tahun