Berapa bahagian korban untuk kambing?

Category: Korban

Umumnya kambing, biri-biri, kibasy tidak dipecahkan kepada bahagian seperti lembu, unta, kerbau atau seladang.

akan tetapi ada pandangan yang membenarkan untuk berkongsi 1 bahagian/ 1 ekor kambing dengan ahli keluarga/ kawan-kawan.

Rujukan : https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/1301-al-kafi-351-berkongsi-satu-bahagian-korban