Apa perbezaan syarat kambing aqiqah dengan kambing qurban?

Category: Korban

Syarat haiwan Aqiqah dan Qurban adalah sama :

Jenis Haiwan Umur Minima
1. Kibas Satu tahun atau telah gugur gigi hadapannya sesudah ia berumur enam bulan
2. Biri-biri, domba dan kambing melebihi satu tahun apabila gugur gigi susuan / hadapannya
3. Lembu dan kerbau melebihi dua tahun
4. Unta melebihi lima tahun”