Posted on Leave a comment

Korban & Aqiqah Mekah?

Ibadah korban di kota suci Mekah.

“Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah (Korban) sebagai (tanda) bersyukur”.

Allah mensyariatkan ibadah korban ke atas umat Islam. Ia merupakan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS melalui surah al-Soffat ayat 107:

“Dan Kami tebus anak itu (Ismail) dengan seekor sembelihan (kibash) yang besar”.

Binatang yang dijadikan korban akan datang pada Hari kiamat seperti mana keadaan dan sifatnya ketika disembelih dan diletakkan darahnya yang telah diterima di sisi Allah sebelum darah tersebut tumpah ke bumi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *